Skulle det ändå hända

Din organisation verkar varje dag för att se till att det inte ska hända. Planer har skrivits, regelverk och rutiner finns på plats och du känner att du klarar av att möta det oväntade.

Men så händer det. En situation som hotar bolagets, organisationens eller varumärkets möjligheter att verka och existera. En kris. En händelse som sätter din organisations verksamhet eller en persons rykte på spel och som stör de vanliga rutinerna.

Hur agerar du för att skydda det förtroendekapital, anseende och rykte som organisationen har byggt upp? Vad gör du i det akuta läget? Vad kan du göra på sikt? Vad kunde du ha gjort annorlunda?

Ta kontakt med c360com för att diskutera kommunikationsstrategier, hållbara rutiner och beredskap inför nästa gång. För det blir en nästa gång. Men den händelsen ska vara lättare att hantera.