En viktig grundsten

Ett bolag, privat eller noterat, är beroende av goda relationer med kapitalmarknadens aktörer och andra intressenter som bedömer dess utveckling. En tydlig och korrekt finansiell rapportering ökar förtroendet och sänker kostnader.

Med en genomtänkt kommunikationsstrategi kan ditt bolag dessutom över tid bygga en stark grund som står emot oväntade och negativa skeenden.

Kontakta c360com för att diskutera ditt bolags finansiella rapportering och relaterade budskap. Vi har stor erfarenhet av strategiska planering såväl som löpande rapportering och relationer med nyckelgrupper som ägare, analytiker och medier.

c360com bistår våra kunder i uppdrag som planering inför en notering på marknadsplats (Nasdaq Stockholm och Sportlight) samt av genomförande av aktiviteter som inkluderar finansiell kalender, års- och delårsredovisningar, kapitalmarknadsdagar, förvärv och fusioner. Vi bistår med strategi, planering och operativt genomförande.